Είναι πολύ απλό: μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια.

Ο μικρός πρίγκηπας  του Saint Exupery

Ό,τι σώσεις μες στην αστραπή, καθαρό στον αιώνα θα διαρκέσει.

Άξιον Εστί  του Ελύτη